QuantiCode games

Zero Ballistics, Full Metal Soccer

Skip to content

var min gateway-sko till minimalism

Moderators: Michael, Bernhard, Christian

var min gateway-sko till minimalism

Postby Labi1995 on 15 Aug 2018, 06:43

Studief?rfattarna sp?rade skada h?ndelser (en skada var en h?ndelse som orsakade 3 p? varandra f?ljande missade k?rningar) och sm?rta med att springa p? flera punkter under experimentets 12 veckor. En total av 23 skador rapporterades av 99 l?pare ?ver 12 veckors tr?ningsperiod (skada incidens = 23,2%). Skaderesultat bland grupper f?rdelades enligt f?ljande: 4/32 (13%) i Nike Pegasus blev skadad, 12/32 (38%) i Nike Free 3.0v2 blev skadade, 7/35 (20%) i VFF Bikila gruppen blev skadad. Skaderisken var signifikant h?gre i Nike Free-gruppen j?mf?rt med b?de Vibram Nike Air Presto Mens och Nike Pegasus-grupperna. Adidas Superstar Mens Risken f?r skada var inte signifikant olika mellan Vibram och Nike Pegasus-grupperna. Resultaten f?r sm?rta under k?rning var mestadels icke signifikanta, med endast kalv / skinsm?rta i fulla minimalistiska l?pare var betydligt h?gre. Baserat p? en statistisk analys av resultaten, F?rfattarna drar slutsatsen "P? grund av data om skadan ?r det h?gre sannolikhet att uppleva skada med minimalistiskt skodon, s?rskilt med det partiella minimalistiska tillst?ndet." (Jag h?ller inte med den h?r formuleringen eftersom skaderisken inte h?jdes i Vibram-gruppen)
Den f?rsta punkten jag ska adressera ?r provstorlek. Folk kommer att klaga p? att provstorlekarna h?r ?r f?r sm?, s?rskilt antalet skadade i varje grupp. Jag tar itu med detta genom att s?ga att studier som detta ?r tidskr?vande, Adidas ZX 750 Womens dyra och inte l?tta Nike Air Presto Damen att utf?ra. S? vi m?ste arbeta med det vi har. Med detta sagt tror jag att de sm? proven f?rhindrade identifiering av n?gra m?jliga signifikanta skillnader mellan grupper (t ex var Pegasus-gruppen ?ver 70% kvinnlig, medan Free och VFF-grupperna var n?rmare 50-50 manliga kvinnor). Skulle den h?gre skadem?ngden (20% mot 13%) i Vibram-gruppen ha representerat en signifikant skillnad om st?rre prover hade anv?nts? Kanske, men vi m?ste ?ter arbeta med data framf?r oss. Vi anv?nder statistik av en anledning, och statistiken h?r s?ger ingen riskskillnad mellan de tv? grupperna. F?r ett exempel, om vi ville ignorera statistik och spela trendspelet med data, skulle vi uppt?cka att Nike Free-gruppen hade minsta sm?rta i skinnet / kalven (?r 4mm droppe skyddande f?r kalven / shin vs 12mm och 0mm ???), men hade st?rst Nike Air Max 95 Femme sm?rta i kn?na (troligt Nike Air Max 2017 Womens fall f?r brist p? formbyte som interagerar med mindre kudde?). Men det kan vi inte g?ra eftersom statistiken s?ger att skillnaderna inte ?r signifikanta. Skadefrekvensen i Nike Free 3.0-gruppen var faktiskt ganska h?g och risken f?r skada var betydligt h?gre ?n i de andra tv? skorna. I Kaplan-Meier-diagrammet (Figur 2 i papperet) liksom i tabellerna i till?ggsdata var risken f?r skada i Vibram Fivefingers inte signifikant olika fr?n Pegasus (till exempel konfidensintervall f?r absolut risk minskning i VFF j?mf?rt med Pegasus ?verlappar noll, konfidensintervall f?r relativ risk i VFF i f?rh?llande till Pegasus ?verlappar 100% eller 1 statistiker, korrigera mig om jag har fel p? min tolkning!). I sj?lva verket visar denna studie att ?verg?ngen till k?r i en full minimal sko ?r inte mer riskabel (eller Adidas Gazelle Femme b?ttre) n?r det g?ller Nike Air Max 1 Hombre skador ?n att forts?tta att springa i en traditionell sko som Pegasus. Den r?r sig till en vadderad men mer minimal sko som Nike Free 3.0 som medf?r ?kad risk och f?rfattarna misst?nker att detta kan bero p? att den m?ttliga kudden i det fria inte r?cker f?r att uppmuntra form?ndring och isn Det ?r inte tillr?ckligt f?r att skydda l?pare som forts?tter att springa som de gjorde i en kraftigt kuddad sko som Pegasus. Jag k?nner mig meningsfullt (och intressant personligen sedan Free 3.0 var min gateway-sko till minimalism!). F?rfattarna pratar inte mycket om sm?rta, fr?mst eftersom de flesta observerade skillnaderna inte var signifikanta (jag tror att provstorlekseffekten kommer in i spela h?r). Den enda signifikanta skillnaden var att l?pare i den fulla minimala Vibram Fivefingers rapporterade st?rre sm?rta Adidas Superstar Womens i kalven / shinen. Min Nike Air Max 95 Womens gissning ?r att detta f?r det mesta var kalvsm?rta (de anger inte), eftersom en period med initial kalvsm?rta n?stan ?r universellt upplevd av att de ?verg?r till minimala skor (medf?ljer mig sj?lv). Studief?rfattarna f?rklarar detta enligt f?ljande
Labi1995
 
Posts: 164
Joined: 10 Aug 2018, 09:23
Location: LONDON

Return to Zero Ballistics - game related

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests